Selecteer een pagina

Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van Katja Fassin B.V.

Katja Fassin B.V., de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen content, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Katja Fassin B.V. is verboden, tenzij de social sharing buttons zijn gebruikt die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De content op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor productnamen en -informatie te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Katja behoudt zich te allen tijde het recht om te beslissen of de op deze website toegevoegde reacties door derden, geplaatst worden of niet. B.V.