Algemeen

Deze Katja website (exclusief websites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Katja Fassin B.V., gevestigd te 's-Heerenberg in Nederland.
In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens op deze website door Katja Fassin B.V. worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. Voor vragen kun je contact opnemen via het contactformulier.

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om je (persoons)gegevens te verstrekken, zoals je naam, leeftijd, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.
- De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan een actie of om je vragen te kunnen beantwoorden.
- Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen wij je gegevens ook gebruiken om je per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over Katja producten en acties.
- Daarnaast kunnen we je naam, leeftijd en adresgegevens gebruiken om je per post informatie over Katja en/of haar producten toe te sturen. Indien je hebt aangegeven dat we je bij een vraag ook telefonisch mogen benaderen, kunnen wij hiervoor je telefoonnummer gebruiken (indien je dat aan ons hebt verstrekt).
- Je gegevens kunnen aangevuld worden met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op je behoeften.

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om je gegevens aan een derde te verstrekken zodat we je een product of dienst kunnen leveren dat je bij ons hebt besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.
Verder zal Katja Fassin je gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens je bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door jouw bezochte gedeelten van de website en de diensten die je op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op jouw interesses en behoeften.
Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.
Je hebt de mogelijkheid om je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van de website voor jou wel negatief beïnvloed kunnen worden.
Informatie over je computer, zoals je IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat je gebruikt kan ook worden verzameld en aan je gegevens worden gekoppeld.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Katja Fassin verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Katja Fassin draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze website wordt gehost door Denit hosting solutions vanuit Nederland. Denit is verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken.

Je hebt het recht om Katja Fassin te vragen welke (persoons)gegevens zij van jou verwerken. Katja Fassin zal op dit verzoek (schriftelijk, dan wel digitaal via het contactformulier) binnen vier weken reageren. Katja Fassin kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kun je Katja Fassin verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kun je aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

Katja Fassin kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Als je vragen of verzoeken hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via het contactformulier of door een brief te sturen naar het postadres van Katja Fassin.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

* * *
Katja Fassin handelt onder de merknaam Katja en verkoopt onder andere snoep, zoals Apekoppen, Biggetjes, Yoghurtgums, FarmMix en Zure Matjes. En drop zoals Kokindjes, Dropharingen, Kattekoppen, Sallos en Oeries.